Activiteiten


Door de activiteitencommissie worden elk jaar een aantal clubactiviteiten georganiseerd.
Gezelligheid staat voorop bij deze leuke activiteiten.

Standaard worden de volgende volgende activiteiten georganiseerd:

  • Buitenrit (strand of bos)
  • Kerstballendag
  • Clinic (bijvoorbeeld een dressuurclinic)

 

Ook wordt jaarlijks door de verenging ponymeten georganiseerd.

Alvorens aan KNHS-wedstrijden kan worden deelgenomen met een pony, dient de pony te zijn gemeten door een KNHS-ponymeter conform de KNHS-meetprocedure.

De KNHS-ponymeter registreert de gemeten hoogte in het Paardenpaspoort.

De stokmaat van een pony bepaalt in welke categorie de pony wordt ingedeeld.
De KNHS kent vijf categorieën:
Categorie A: stokmaat tot 117 cm ;
Categorie B: stokmaat van 117 cm tot en met 126,9 cm ;
Categorie C: stokmaat van 127 cm tot en met 136,9 cm ;
Categorie D: stokmaat van 137 cm tot en met 148,0 cm ;
Categorie E: stokmaat van 148,1 cm tot en met 156,9 cm .

Bij pony’s die zijn beslagen wordt na de meting door de KNHS-ponymeter één centimeter afgetrokken van de gemeten hoogte.
Pony’s moeten tot en met de leeftijd van acht jaar jaarlijks worden gemeten tussen 1 januari en 1 april door een KNHS-ponymeter, die de meetgegevens in het Paardenpaspoort registreert.
Pony’s, die niet op de leeftijd van acht jaar gemeten zijn en/of op latere leeftijd (weer) in de sport uitgebracht worden, moeten voor aan KNHS-wedstrijden mag worden deelgenomen, alsnog gemeten worden door een KNHS-ponymeter, die de meetgegevens in het Paardenpaspoort registreert.
Het resultaat van deze meting wordt als definitieve meting in het Paardenpaspoort geregistreerd.

ponymeten3 ponymeten2 ponymeten1(1)