Uitslag Onderlinge Wedstrijd 2 april 2018


Uitslag Onderlinge Wedstrijd Raerderhimruters Paasmaandag

Pony’s
B
A t/m C pony’s
1e Iris Rotteveel met Little Princess 205 pnt
2e Annie Seffinga met Daylight 200,5 pnt
3e Thialda Koster met Sunlight 198,5 pnt
4e Eliza Terwisscha van Scheltinga met Danny 193 pnt
D t/m E pony’s
1e Maaike Kruger met Nihmira 204,5 pnt
2e Eelkje Dijkstra met Thomas 202,5 pnt
3e Fenna van der Meer met Pallie 198,5 pnt
4e Marije Tigchelaar met Kitty 191,5 pnt
L2
1e Mirthe Dijkstra met Isabel 199 pnt
Paarden
L1 en L2
1e Esther de Schiffart met Hilde Emelwerth 199 pnt
2e Grietsje van den Berg met Hielkje 193 pnt
3e Tjitske Hospes-Peenstra met Oeds van de Marrenpleats 189 pnt
4e Sijtske Seffinga met Jelle 188 pnt
M2
1e Hinke van der Werf met Aurelia Rose 179,5 pnt