Reglement Clubkampioenschap Raerderhimruters 2017


Meetellende wedstrijden zijn:
1: Onderlinge wedstrijd paasmaandag te Raerd (17 april 2017)
2: Boarnsterhimwedstrijd (27 mei 2017)
3: Dressuur concours Raerderhimruters (26 en 28 mei 2017)
4: Onderlinge spring- en dressuurwedstrijd te Warga (7 oktober 2017)

Hoe word je clubkampioen?
• Start in de juiste klasse.
• Minimaal te verrijden proeven/springparcoursen is 4, bijvoorbeeld 3 dressuurproeven en 1 springparcours. Indien nodig is het
bestuur bevoegd om dit aan te passen.
• Voor niet-wedstrijd ruiters geldt het volgende. Als je meer dan 5 winstpunten in de dressuur hebt behaald op de verreden
wedstrijden dan moet je een klasse hoger starten. Bij 3 winstpunten mag je promoveren, maar na promotie niet weer lager starten.
• Voor wedstrijd ruiters geldt het volgende. Als je meer dan 5 winstpunten in de dressuur hebt behaald op de verreden wedstrijden
(onderling + officiële wedstrijden) dan moet je een klasse hoger starten op de onderlinge wedstrijden. Bij 3 winstpunten mag je
promoveren, maar na promotie niet weer lager starten.
• Voor het springen, geldt verplichte promotie bij 8 winstpunten (onderling + officiële wedstrijden). Bij 5 winstpunten in het
springen, mag je promoveren, maar na promotie niet weer lager starten.
• Voor de wedstrijd ruiters geldt bij de officiële wedstrijden de gewone KNHS regels.
• Voor nieuwe combinaties gelden de KNHS regels. Hoogste stand ruiter en hoogste stand paard/pony. Je mag een klasse lager starten
dan de hoogste gezamenlijke klasse.
• Hoe meer wedstrijden je mee doet per combinatie hoe meer kans je maakt.
• Combinatie gebonden.
• Opgave voor sluitingsdatum.

Hoe gaat de punten telling?
• Bij meer dan 4 combinaties per klasse (dus 5 combinaties), krijgt de 1ste plek 30 punten.
1ste plek: 30/deelnemers * deelnemers = plaatsing punten
2de plek: 30/deelnemers * deelnemers-1 = plaatsing punten
3de plek: 30/deelnemers * deelnemers-2 = plaatsing punten
4de plek: 30/deelnemers * deelnemers-3 = plaatsing punten enzovoort….

• Bij 4 of minder combinaties per klasse en de 1ste plek schoort 60% of meer, krijgt de 1ste plek 25 punten.
1ste plek: 25/deelnemers * deelnemers = plaatsing punten
2de plek: 25/deelnemers * deelnemers-1 = plaatsing punten enzovoort….
• Bij 4 of minder combinaties per klasse en de 1ste plek schoort minder dan 60 %, krijgt de 1ste plek 20 punten.
• De wedstrijd organisatie kan bij de onderlinge wedstrijden verschillende klasse ’s bij elkaar voegen. (mits de zelfde jury)
• Bij de officiële wedstrijden gelden de reglementen van klasse indeling zoals bij de KNHS.
• Het springen, telt even zwaar als de dressuur.
• Bij een gelijke eindscore zullen de eerst volgende hoogste plaatsing punten tellen.

Wie wordt er dit jaar club kampioen bij de paarden en club kampioen bij de pony’s?
Laten we er een gezellige strijd van maken!

Opgesteld 02-04-2017.