Algemene Leden Vergadering


De datum voor de Algemene Ledenvergadering is bekend: vrijdag 22 maart a.s. in De Trilker te Poppenwier. Een uitnodiging volgt binnenkort via de mail.