Voorlopige Startlijst Onderlinge Wedstrijd April 2019


De voorlopige startlijst voor de Onderlinge Wedstrijd op 22 april a.s. is bekend. Klik hier: Voorlopige startlijst Onderlinge april 2019
Iedereen rijdt 1 proef en je hoeft geen startgeld te betalen.
Koffie, thee, soep, knakworstjes en broodjes zijn tegen een vergoeding verkrijgbaar.
Op zaterdag 20 april zal de definitieve startlijst geplaatst worden.
Wij wensen iedereen veel succes met de voorbereidingen.