We mogen weer los met lessen!


Zoals is besloten in de persconferentie en de nood verordering van de gemeente Sud-West Fryslan, op 21 april jongstleden, mogen wij weer starten met de lessen!!
Wij zijn hier enorm blij mee en menen met aangepaste regels en indeling hiermee prima een invulling te kunnen geven dat een iedere Ruter weer lekker kan lesrijden.
De desbetreffende Ruters hebben mail van ons gehad met de les indeling en vooral de voordienende maatregelen betreffende de Corona.

Voor vragen met betrekking tot de lessen willen wij jullie vragen je te richten naar onze lenscoördinator, Bettie Boterhoek.