PSV Raerderhimruters

Jaarlijks ponykamp georganiseerd door P.S.V. de Raerderhimruters

Kijken jullie ook alweer uit naar ponykamp? Wij wel!

Dit jaar is het ponykamp van dinsdag 19 juli t/m zaterdag 23 juli 2022.
We gaan dit jaar naar de groepsaccomodatie de Witte Wieven in Nunspeet.

Opgave kan door middel van naam en leeftijd te mailen naar secretaris.raerderhimruters@gmail.com of ruiterkampraerderhimruters@hotmail.com
De ponykamp commissie heeft er weer zin in dus geef je op en tot in Nunspeet! De kosten voor het ruiterkamp bedragen voor leden € 200,- en voor niet-leden € 240,-. De algemene voorwaarden zijn van toepassing.

Algemene voorwaarden

 • Deelname aan het ruiterkamp is mogelijk met in acht neming van de volgende regels:
 • Wanneer je in de leeftijd van 6 t/m 18 jaar bent.
 • Wanneer je lid bent van PSV Raerderhimruters.
 • Eigen leden gaan voor. Leden van de Boarnruters en Pikmarruters mogen ook mee doen en hebben voorrang op niet-leden.
 • Als je niet lid bent van de Raerderhimruters, maar wel een lidmaatschap via de KNHS hebt (bijvoorbeeld via een andere vereniging).
 • Indien je niet lid bent van de KNHS dan kan dit geregeld worden via de Raerderhimruters.
 • Een lidmaatschap bij de Raerderhimruters geldt tot minimaal einde kalenderjaar (tot wederopzegging).
 • Het niveau van de combinatie wordt, indien nodig, vooraf aan het kamp door de ruiterkampcommissie beoordeeld.
 • Voor niet-leden geldt een toeslag van € 40,- op de prijs.
 • Sluitingsdatum inschrijving voor eigen leden is 1 mei 2022. Na 1 mei is deelname bindend en is betaling verplicht. Indien men na 1 mei aangeeft niet meer mee te kunnen doen dan word dit bedrag niet terug betaald.
 • Niet-leden worden op basis van binnenkomst van de aanmelding na 1 mei 2022 geselecteerd.
 • Met het inschrijven voor deze activiteit bij PSV Raerderhimruters geef je tevens toestemming voor het maken van beeld-en/of geluidsopnames. Dit zal gebruikt worden ter verslaglegging en promotiedoeleinden op onze website, social media en via informatieve e-mail naar de leden. PSV Raerderhimruters heeft het volledige recht op het gebruik maken van de beelden. Er kan geen aanspraak gemaakt worden of enige vergoeding of iets dergelijks in dit verband.
  Privacywet: www.raerderhimruters.nl/privacywet