Organisatie (bestuur en commissies)


Bestuur

Voorzitter (vice): Bettie Boterhoek, bestuur.raerderhimruters@gmail.com

Secretaris en ledenadministratie: Amarens Vellinga / Marjan de Vries, secretaris.raerderhimruters@gmail.com

Penningmeester: Marjan de Vries, secretaris.raerderhimruters@gmail.com

Lescoördinator: Bettie Boterhoek, secretaris.raerderhimruters@gmail.com

Algemeen bestuursleden:

Lammertine Leenstra, bestuur.raerderhimruters@gmail.com
Tjitske Hospes-Peenstra, bestuur.raerderhimruters@gmail.com
Marianne de Haan, bestuur.raerderhimruters@gmail.com

 

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie organiseert  4x per jaar een activiteit voor de leden. Het gaat hierbij om een voorjaarsactiviteit, een bosrit, dressuurclinic en kerstballendag. Dit doen we om de leden betrokken bij de club te houden en voor het organiseren van een informatief en gezellig samenzijn. De activiteitencommissie is ontstaan in 2002. De activiteitencommissie is altijd op zoek naar leuke ideeën voor een activiteit. En nieuwe commissieleden zijn altijd welkom. Aanspreekpunt vanuit het bestuur is Marije de Groot.

Commissieleden zijn: Judith Rotteveel, Karin Thijssen, Immie Terwischa van Scheltinga, Lammertine Leenstra

 

Boarnsterhimwedstrijdcommissie

Om de onderlinge verbondenheid tussen de in de voormalige gemeente “Boarnsterhim” aanwezige verenigingen te bevorderen, wordt jaarlijks een gezamenlijke outdoorwedstrijd georganiseerd door PSV Raerderhimruters, HSF de Pikmarruters en LR & PC de Boarnruters. De Boarnsterhimwedstrijdcommissie organiseert 1 keer in het jaar een Boarnsterhimwedstrijd. De deelnemende clubs zijn de Boarnruters, de Pikmarruters en de Raerderhimruters. Elk jaar was er een andere club die de wedstrijd op hun terrein organiseerde, maar inmiddels wordt er qua terrein samengewerkt met het Concours Hippique van de Raerderhimruters. Ieder lid van de organiserende vereniging kan meedoen, zowel leden met startkaart als zonder startkaart. Ook menners kunnen hun proefje rijden. Er zijn altijd leuke prijzen(gebruikersartikelen) te winnen dankzij de sponsoren.

Commissieleden zijn: Reni Hofstra, Marije de Groot(vacant) , 2 leden van de Boarnruters en 2 leden van de Pikmarruters.

 

Mencommissie

Commissieleden zijn: Jan Hofstra en Elske van der Meer

 

Redactie

Het up to date houden van de website en facebook wordt gedaan door:

Amarens Vellinga en Marjan de vries

 

Ruiterkampcommissie

De ruiterkampcommissie heeft als doel ieder jaar een onvergetelijk ruiterkamp voor kinderen tot 18 jaar te organiseren.

Commissieleden: Esther de Schiffart, Lisa Rozendal, Danielle Koster, Tsjitske Hospes, Siebe Schippers,

 

Veiligheid Coördinator

Janneke Schuurmans, Bettie Boterhoek

 

Wedstrijdcommissie

Voorheen werd de kringwedstrijd (Concours Hippique te Boazum) door het bestuur georganiseerd. In 2009 is besloten om hier een speciale commissie voor in het leven te roepen. De commissie is ingesteld om het bestuur te ontlasten en een bredere betrokkenheid te bewerkstelligen van de leden (of ouders van leden). De commissie organiseert en coördineert de kringwedstrijd voor zowel pony’s als paarden.

Commissieleden zijn: Wendy Tromp, Ingrid Elgersma, Eke Mous, Nynke Dijkstra, Gerbrich Schuurmans, Bettie Boterhoek en Marjan de vries.